Gå til innhold

Varsel på endringer i deklarasjonsoversikten

Fra 1. november vil det bli endringer i tolldeklarasjonsoversikten. Endringene kommer som følge av nye begrep i tolloven fra 1.januar 2023, samt dekke behov for virksomheter som deklarerer midlertidig innførsler.

Begrep:

  • Tolldeklarasjonsoversikten endres til deklarasjonsoversikten og tekst i innboksen i Altinn oppdateres.

  • XML: Deklarasjonsoversikt, Deklarasjonspliktig, Deklarasjon, Tollrepresentant, TollrepresentantNr og TollrepresentantNavn

  • PDF: Deklarasjonsoversikt, Tollrepresentant


Midlertidig innførsel:

  • XML rapporten vil vise midlertidig innførsel avsluttet med gjenutførsel i samme måned.

  • PDF: avsluttede (gjenutførte) midlertidige innførsler vises under egen overskrift i oversikten.

  • Dagens overskrift for gruppe midlertidig innførsel i PDF endres fra "Oversikt over midlertidige innførsler" til "Midlertidig innførsel med gjenutførselsfrist - åpen".

  • Avsluttede midlertidige innførsler vises under overskrift "Midlertidig innførsel med gjenutførselsfrist – avsluttet.