Gå til innhold

Nye ekspedisjonsenheter i TVINN

Tolletaten omorganiseres 1. oktober 2020 og da vil alle ekspedisjonsenhetene næringslivet sender deklarasjoner mot få nye navn og nummer.

Gradvis omlegging

Avvikling av de gamle og innføring av de nye ekspedisjonsenhetene styres av Tolletaten, men vi gjør oppmerksom på at dere kan risikere å bli avvist i inputkontrollen dersom gammelt navn og nummer benyttes etter at dere har fått utlevert nye.
TVINN brukerstøtter kontakter deklaranter for å gi de informasjon om hvilke ekspedisjonsenheter de skal sendes mot.

Bakgrunn for omorganiseringen

Tolletaten tilpasser seg en ny virkelighet med komplekse utfordringer, nye trusler og raske endringer i samfunnet.

Vi har behov for sterke og spesialiserte fagmiljøer som legger innsatsen der risikoen er størst. Organiseringen skal legge til rette for effektivisering av oppgaveløsningen, rask overgang til ny teknologi og videre utvikling. Den nye organiseringen forsterker Tolletatens rolle som samfunnsbeskytter.

Kontakt oss

På telefon: 22 86 03 12. Åpningstid fra kl. 8.00 til kl. 15.30 alle hverdager.

Eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.