Gå til innhold

Ny leveranse NCTS settes i produksjon 20. mars

Nedetid er satt fra kl. 12.00-20.00. NCTS (MCC, GMS, ECN, RAC, nasjonal og internasjonal trafikk) vil være utilgjengelig mens aktiviteten pågår.

Denne leveransen inneholder ingen endringer som påvirker næringslivet.

Nødprosedyre må benyttes for alle oppstarter i tidsrommet, både fra autoriserte avsendere og hos Tolletaten.