Gå til innhold

Restriksjon ved innførsel og utførsel av tobakksvarer og produksjonsutstyr

Helsedirektoratet innførte fra november 2020 bevillingsplikt for virksomheter som innfører, utfører eller produserer tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon.

Det ble gitt en overgangsordning frem til 15. juni 2021 for å få søkt om bevilling.

Deklarering i TVINN

Varenumre knyttet til tobakksvarer med innehold av tobakk, er belagt med restriksjonen TB - tobakksbevilling.

Bevillingsplikten gjelder for virksomheter og omfatter innførsel og utførsel av tobakksvarer klassifisert under følgende varenummer:

  • 24.01.1000
  • 24.01.2000
  • 24.02.1001
  • 24.02.1009
  • 24.02.2000
  • 24.03.1100
  • 24.03.1900
  • 24.03.9991

Ved deklarering av tobakksvarer klassifisert under nevnte varenumre skal TB og bevillingsnummer oppgis i rubrikk 44 på deklarasjonen.

Restriksjonen TB omfatter innførsel og utførsel av tobakksvarer (klassifisert under ovennevnte varenummer) fra alle land, uansett avsenderland/opprinnelsesland.

Restriksjonen er gjeldende etter 15. juni 2021.

Varenummer 24.01.1000 og 24.01.2000 er oppdatert med restriksjon gjeldende fra 17. april 2023.

Ved spørsmål og informasjon om bevillingsplikten se nettsidene til Helsedirektoratet.

Ved spørsmål om deklarering i TVINN, kontakt Tolletaten