Gå til innhold

Endring i datasettet Tolltariffstruktur fra 15. november

15. november publiserer Tolletaten en forenklet tolltariffstruktur med færre opplysninger enn i dagens tolltariffstruktur.

Dette har vi gjort for å redusere duplikatinformasjon på informasjon som du kan finne i ett annet datasett.

Opplysninger som utgår fra dagens tolltariffstruktur er: Finnes i datasett:

<ordinaerTollsatsMaksimum>

Oversikt over gyldige og fremtidige tollsatser

<mengdeenhet>

Oversikt over varenummer

<bearbeidedeLandbruksvarer>

Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer

<satsEnhetBeskrivelse>

Oversikt over gyldige og fremtidige tollsatser og Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer


Dette kan testes fra vårt testmiljø: Tolltariff struktur

Tolletaten tilbyr nå 23 datasett

Tolletatens datasett finner du her

I tillegg overfører vi datasettene til Felles Datakatalog som Digitaliseringsdirektoratet forvalter.

Gi gjerne tilbakemelding på Tolltariffen@toll.no