Gå til innhold

Digitoll Roadshow – engasjerte på tvers av Norge

Tolletaten og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er godt fornøyd med roadshowet som har gått på tvers av Norge i mai og juni.

Det var godt oppmøte på stort sett alle lokasjoner, til sammen vel 500 deltakende. Oslo og Fredrikstad toppet det med til sammen 250 deltakere (rundt 125 på hver av dem).

- Det har vært en fornøyelse å delta på roadshow med Digitoll og NHO LT. Vi har mottatt en rekke spørsmål som har gitt oss nyttig innsikt for vårt videre arbeid, sier Marit Rundberget, seniorrådgiver i Tolletatens Utviklingsstab.

- Jeg er overrasket over at det kom så mange som det gjorde, særlig i Ålesund og i Fredrikstad, som stilte veldig sterkt, sier Martin Berntzen Often, ansvarlig for roadshowet fra NHO LTs side.

Nyttig for alle parter

Roadshowet ble initiert for at næringslivet skulle få nyttig informasjonen om Digitoll, og det skulle gi mulighet til å snakke direkte med et knippe av etatens fagspesialister. Selv om Tolletaten er tett på næringslivet, så var roadshowet nyttig for å få verdifulle tilbakemeldinger og innsikt fra ulike aktører på tvers av landet.

- Det var veldig nyttig å komme så tett på næringslivet, sier Øyvind Hafsøe, fagdirektør i Tolletatens Utviklingsstab.

- Dette var en stor suksess. Vi fikk samlet store forsamlinger av næringslivsaktører over hele landet. Gjennom presentasjonene, og de følgende spørsmålene og diskusjonene, kom alle klokere og bedre informert ut av møtene. Det å få med lokale tollere var svært verdifullt, sier Martin Berntzen Often.

Stort spenn blant aktørene

Det er ingen tvil om at det er store ulikheter blant aktørene som hadde meldt seg på roadshowet i de ulike byene. Både når det gjelder hvilke typer transport de driver med, størrelse på virksomheten, og hvilke varer det er snakk om, geografisk dekning, kundesegmenter og teknologisk integrasjon.

– Det er varierende grad av kunnskap om Digitoll blant virksomhetene, men de fleste skjønte at det er viktig å komme i gang i god tid før 1. april 2025, sier Paul Myrvang som er ansvarlig for ekstern interessenthåndtering i Digitoll.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive, og det har blitt verdsatt at Tolletaten har tatt seg tid til å komme ut til lokale steder for å opplyse og hjelpe folk i gang. Lokale representanter fra Tolletaten har vært til stede ved alle lokasjoner, og deres bidrag har vært avgjørende for å sikre suksessen til arrangementene. Mange næringslivsaktører ønsker å komme i gang så raskt som mulig, mens andre synes det er mange barrierer som gjør at det er vanskelig å komme i gang.

Dette arrangementet er et resultat av godt samarbeid mellom Tolletaten, NHO LT og lokale representanter. Vi ønsker å takke alle som deltok og bidro til å få dette til.

Dersom dere har spørsmål knyttet til Digitoll ber vi dere sende det inn til:

kontaktsenteret@toll.no eller digitoll@toll.no