Gå til innhold

Nytt datasett - prosedyrekoder

11. oktober publiserer Tolletaten et nytt datasett som omhandler oversikt over gyldige prosedyrekoder i Tvinn.

Åpne data gir næringsliv og sivilsamfunn tilgang til data som offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Datasettet er laget i formatene XML og JSON.

Til sammen tilbyr nå Tolletaten 22 datasett. Tolletatens datasett finner du her.

I tillegg overfører vi datasettene til Felles Datakatalog som Digitaliseringsdirektoratet forvalter