Gå til innhold

Forskrift med midlertidige unntak ved direkte kjøring er opphevet

Oppheving av forskriften vil innebære at fristen for å levere ferdig utfylt deklarasjon for direktekjørte varer er 10 dager, og at varene ikke vil kunne disponeres over før de er tollekspedert.

Behovet for de midlertidige unntakene har vist seg å være lite. Oppheving av den midlertidige forskriften fører til at tollforskriften § 4-30-11 igjen gjelder som normalt, dvs. at det må legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen 10 dager etter at tollagerholder har registrert varen inn i sitt regnskap samt at varene ikke kan disponeres over før de er tollekspedert.

For å sikre at ingen som allerede har direktekjørt varer under den forutsetning om at den absolutte fristen er 30 dager sanksjoneres, er det besluttet en overgangsordning hvor sanksjonering ikke skal finne sted før 30 dager fra ikrafttredelse. Ikrafttredelse skjer ved kunngjøring på Lovdata i dag, 4. juni.