Gå til innhold

Endring i Tvinn

Adresseinformasjonen i Cusres tilbake til deklaranten er fjernet.

Dette fører til at norsk adresseinformasjon til mottakere (innførsel) / avsendere (utførsel) ikke vises ved en eventuell utskrift av en deklarasjon.

Implementasjonsguiden vil bli oppdatert på Norstella.