Gå til innhold

Ny bevillingsordning ved innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr

Fra 1. november 2020 må virksomheter søke bevilling for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjonen.

Det er imidlertid gitt en overgangsordning frem til 30. april 2021 der alle som driver slik virksomhet i dag, kan videreføre dette frem til de får ferdigbehandlet sin søknad.

Etter dette tidspunktet vil det være forbudt å innføre, utføre og produsere tobakksvarer og produksjonsutstyr uten en gyldig bevilling.

Se endringer i tobakkskadeloven om ny bevillingsordning med utfyllende forskrifter her

Helsedirektoratet har som bevillingsmyndighet for ordningen etablert en tjeneste i Altinn for virksomheter som skal søke om bevilling.

Ytterligere informasjon om ordningen og bakgrunnen for innføringen av det nye regelverket er tilgjengelig på Helsedirektoratet sine nettsider