Gå til innhold

Kode for CITES - CIT

Fra 1. mai 2021 er det lagt til rette i TVINN for å deklarere en egen referansekode CIT i rubrikk 44 på deklarasjonen ved CITES-forsendelser.

Når du deklarerer forsendelser med CITES-arter/-produkter må du fremlegge CITES-utførselstillatelse og/eller CITES-innførselstillatelse.

Ved både innførsel og utførsel av CITES forsendelser skal følgende registreres i rubrikk 44 på deklarasjonen:

CIT: CITES-utførselstillatelse nr. og/eller CITES-innførselstillatelse nr. 

For eksempel;  DE-A01186/21,  21NO-0007-IM