Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn for bedrifter som skal deklarere varer etter grensepassering

Slik fungerer løsningen:

  1. Du som er varemottaker eller din representant logger deg inn i Altinn og åpner skjemaet «Etterdeklarering».
  2. Du fyller inn opplysninger, legger ved nødvendige dokumenter og sender skjemaet via Altinn.
  3. Tolletaten registrerer saken.
  4. Du får automatisk et brev via e-Formidling eller til e-postadressen du har oppgitt. Her bekrefter Tolletaten at saken er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått. I brevet vil du motta instruksjoner om hvordan du skal gjennomføre en fullstendig deklarasjon.

Gå til skjema for etterdeklarering i Altinn

Egne løsninger for omberegning

Deklarering i ettertid må ikke forveksles med korrigering av allerede innsendte deklarasjoner, såkalt omberegning. Omberegning har egne digitale løsninger: TVINN-omberegning og skjema i Altinn. Les mer om det her.

Etterdeklarering er synonymt med etterfortolling, som er et begrep som ofte har vært brukt om deklarering i ettertid.

Brudd på plikter i tolloven – sanksjoner

Vi gjør oppmerksom på at når varer som i dette tilfelle ikke er deklarert ved innførsel, så innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter tolloven kapittel 4. Tollmyndighetene vurderer i denne saken, som i alle andre tilfeller hvor varer ikke deklareres ved innførsel, om det er grunnlag for å ilegge sanksjoner overfor tollskyldner. Det vil bli gitt et særskilt varsel i ettertid dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner.

Mer informasjon

Les mer om etterdeklarering (blant annet brukerveileder for skjemaet)

Husk muligheten til å opprette nyhetsbrev slik at du får varsel om endringer