Gå til innhold

Deklarering av transitteringstollsteder i NCTS

Manglende informasjon om "planlagte transitteringstollsteder " i NCTS fører til ekstra arbeid og unødig ventetid på grensen.

Tolletaten har mottatt informasjon om at hovedansvarlige i flere avtaleparter til Transitteringskonvensjonen, herunder i Norge, ikke fyller ut informasjon om planlagte transitteringstollsteder (rubrikk 51) i NCTS på en korrekt måte.

I transitteringsdeklarasjonen skal det oppgis navn og tollstedkode (referansenummer) for de planlagte transitteringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten. De transitteringstollsteder som skal angis i rubrikk 51 på transitteringsdeklarasjonen, skal være første innpasseringstollsted til neste avtalepart (EU anses som en avtalepart). Skal transporten til eller via Sveits, Serbia, Nord-Makedonia, Storbritannia, Ukraina eller Tyrkia må også innpasseringstollstedet (tollsted med rolle TRANSIT) til disse landene oppgis i gjeldende felt i NCTS i tillegg til innpasseringstollstedet til EU.

For en stor del av de transitteringer som startes opp i Norge og som skal til f.eks. Sveits, blir ikke IE050 meldingen i NCTS (Forventet transitteringsmelding) sendt til innpasseringstollstedet i CH på grunn av manglende deklarert transitteringstollsted. Situasjonen fører til ekstra arbeid for sveitsiske tollmyndigheter og unødvendige ventetid for transportørene på grensen.

En feilsendt eller manglende IE050 medfører at det faktiske transitteringstollstedet ikke kjenner til forsendelsen, og må derfor sende en IE114 (ATR Anmodning) og motta en IE115 (ATR Svar) før grensepasseringen (IE118) kan registreres elektronisk. Av kontrollmessige hensyn er det naturligvis også viktig at meldinger blir sendt til riktig tollsted.

Ta kontakt med Tolletaten for nærmere informasjon om utfylling av rubrikken «Planlagte transitteringstollsteder» på transitteringsdeklarasjonen.