Gå til innhold

Vi er i gang med montering av utstyr på Svinesund!

Etter planen skulle den første bilen kjøre på Ekspressklarering på Svinesund i starten av mai. Som følge av korona-situasjonen ble vi nødt til å utsette dette. 6. mai kunne vi endelig begynne monteringen av teknisk utstyr på Svinesund.

 

 

I løpet av de neste ukene vil det bli montert blant annet skilt, kameraer og lyssignal. Deretter vil vi bruke tiden frem mot sommeren på å teste at alt fungerer som det skal, og at samspillet mellom alle komponentene fungerer optimalt.

Etter sommeren kommer løsningen til å bli gjort tilgjengelig for næringslivsaktører som ønsker å kjøre Ekspress på Svinesund. Vi kommer til å starte med noen få firma, og gradvis slippe på flere. Så snart det lar seg gjøre, kommer vi til å invitere til nye informasjonsmøter om hvordan løsningen kan tas i bruk.