Gå til innhold

Nyttig informasjon om elektronisk forhåndsvarsling av varer fra tredjeland

Under finner du informasjon om forhåndsvarsel for ICS2 som er viktig for deg som skal utvikle løsninger eller har behov for å kjenne til de ulike prosedyrene.

For virksomheter som skal utvikle løsninger for forhåndsvarsel for ICS2 vil det under disse lenkene ligge mye informasjon som er nødvendig å kjenne til. Informasjonen er også nyttig for virksomheter som har behov for å kjenne til de ulike prosedyrene bør også ta en titt på disse sidene.

I lenkene under finner dere:

  • Tekniske spesifikasjoner
  • Testdokumentasjon
  • Opplæringsmatriell
  • Veiledninger inkludert nødrutiner (Business Continuity Plan)
  • Feilmeldinger etc.

Mappene med informasjon om ICS2 ligger på EU sine sider «CIRCABC» og er offentlig tilgjengelige. For å hente frem nødvendig informasjon klikk på knappen «Library» oppe til høyre på skjermen. Dere trenger ingen ekstra tilgang for å hente ut ICS2 dokumentasjon.

Viktige datoer

Fase 1: gjelder fra 15. mars 2022:

ICS2 Release 1: air pre-loading postal and express;

Fase 2: gjelder fra 1. mars 2023:

ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival;

Fase 3: gjelder fra 1. mars 2024:

ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes.

Det er ikke all dokumentasjon som er tilgjengeliggjort per dags dato, men sidene oppdateres fortløpende.