Gå til innhold

Problemer med oppstart av transittering

Vi ser at det for enkelte aktører er problemer med meldingstrafikken mellom programvareleverandør og Tolletaten.

Ved ankomstregistrering (IE007) i forenklet prosedyre mottar man automatisk lossetillatelse (IE043). Vi ser at retur av IE043 feiler for noen.

Normalt skal man i disse tilfellene henvende seg til tolletaten og få manuell lossetillatelse, men som nødprosedyre kan dere losse uten å kontakte Tolletaten først for tillatelse.

Dette fordrer at dere har forsøkt å sende IE007 ankomstregistrering først.