Gå til innhold

De siste bestemmelsene i vareførselsforskriften og tollavgiftsforskriften er vedtatt

Fra 1. januar 2023 vil tolloven erstattes av ny vareførselslov og tollavgiftslov. Tolletaten vedtok 27. oktober 2022 ny forskrift om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift om tollavgift (tollavgiftsforskriften), som skal erstatte gjeldende tollforskrift fra 1. januar 2023.

Inntil nå har enkelte bestemmelser manglet i forskriftene, som følge av at de på tidspunktet for vedtakelsen av forskriftene var på offentlig høring. Dette omfattet blant annet bestemmelsene knyttet til deklarasjon for prosedyren tollager og direktekjøring. Disse er nå vedtatt, slik at fullstendige forskrifter er tilgjengelige på Lovdata.

- Vareførselsforskriften
- Tollavgiftsforskriften

(Bestemmelsene fremgår per nå kun av egne endringsforskrifter, men vil innlemmes i vareførselsforskriften og tollavgiftsforskriften når disse trer i kraft).