Gå til innhold

Frakt av varer med VOEC og ikke-VOEC

Fra 1. januar 2024 innføres som kjent kravet om at VOEC-forsendelser må meldes digitalt til Tolletaten før ankomst til Norge. Meldingen kan leveres i løsningen for digital melde og opplysning (MO). Samtidig er det foreløpig ikke et krav at øvrige sendinger skal meldes digitalt. Dette gir noen utfordringer for transporter som bringer med seg både VOEC-sendinger og andre sendinger som ikke er meldt digitalt.

Normalt sett har en transport som kjører på Digitoll meldt inn alle forsendelsene i MO-systemet (Digitoll). Dirigering (ved hjelp av rødt lys eller grønt lys) skjer utelukkende på bakgrunn den informasjonen vi har mottatt i MO. Gis det grønt lys er det fordi Tolletaten ikke har behov for å se nærmere på transporten og de innmeldte sendingene. Men MO-systemet kan ikke avdekke hvorvidt det finnes sendinger i transporten som ikke er meldt i MO.

Det betyr at en transport som bringer med seg både digitalt innmeldte VOEC-sendinger og andre sendinger som ikke er meldt digitalt, må stoppe for ekspedering selv om den skulle få grønt lys. Her må sjåfør informere om at vedkommende har både sendinger som er meldt digitalt og sendinger som ikke er det. VOEC-sendingene vil klareres digitalt, mens de øvrige sendingene blir ekspedert på vanlig måte. For at dette skal fungere i praksis er vi helt avhengig av at de som har ansvar for slike transporter tar et stort ansvar for å informere sjåføren.