Gå til innhold

Nye krav om å fylle ut følgende rubrikker for prosedyrekodene 3071 og 8071

Prosedyrekode 3071 - krav til lagringssted

Krav til utfylling av rubrikk 30, lagringssted.

Kontrollen vil gjenbruke eksisterende feilmelding:
9785 - Lagringssted er ugyldig

Prosedyrekode 8071 - krav til avsenderland og opprinnelsesland

Krav til utfylling av rubrikk 15, avsenderland - kan ikke være NO/SJ
Krav til utfylling av rubrikk 34a, opprinnelsesland

Kontrollen vil gjenbruke eksisterende feilmeldinger:

9430 - Avsenderland må angis for prosedyrekoden
9548 - Avsenderland kan ikke være NO eller SJ 
9681 - Opprinnelsesland må oppgis

 

Endringen er gjeldende fra 28.11.2023.