Gå til innhold

Fra 1. juli omfatter ikke verdigrensene alkohol- og tobakksvarer

Fra 1. juli kommer det endringer i reglene om tollfritak for reisegods. Endringene gjelder tollforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-3. 

Foto: Fartein Rudjord

Foto: Fartein Rudjord

Endringene innebærer at verdigrensene i tollforskriften § 5-1-1 på 6000/3000 kr ikke lenger vil gjelde for alkohol- og tobakkvarer.

Les mer her.

Dette betyr at så lenge den reisende ikke innfører større mengder alkohol- og tobakk enn mengdekvotene i § 5-1-2 første ledd, er varene tollfrie uavhengig av varenes pris. Verdigrensen vil fremdeles gjelde andre varer, herunder mat og alkoholfrie drikkevarer.

Kvotene i § 5-1-2 første ledd og satsene for forenklet fortolling i § 4-20-3 første ledd forblir uendret.

Forskriftsendringen gjøres i forbindelse med lansering av ny KvoteApp. Her kan du lese mer om bakgrunnen for endringen.

https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/horinger/avsluttede-horinger/horing---kvoteappen/