Gå til innhold

For dårlig deklarasjonskvalitet i NCTS

Tolletaten registrerer en stadig økende andel transitteringsprosedyrer med for dårlig deklarasjonskvalitet.

Innlegg av data i NCTS skal ikke være en forenklet deklarering av vareinnhold, men en fullverdig angivelse av varene fordelt på det antall vareposter som kreves. Dette skal tilsvare informasjon gitt i eksportdeklarasjonen i TVINN.

Ved ankomst EU-grense vil en lite detaljert vareoppføring kunne medføre at prosedyren avvises og ny må fremlegges før transporten kan fortsette.