Gå til innhold

Digitoll er i gang!

Anne Kristine Signebøen seksjonssjef på Svinesund for Tolletaten og Kai Fogel fra Toten transport markerer at Digitoll er lansert

På Svinesund og Ørje er det nå mulig å benytte digital innsending av melde- og opplysningsplikten for næringslivet. Flere aktører har nå tatt i bruk løsningen, hvor fører kan passere grenseovergang uten manuell ekspedering på tollstedet. Toten transport var først ute og ble møtt med blomster og stor jubel på Svinesund.

Effektiv grensepassering

Anne Heiberg, customs manager, Toten transport
Anne Heiberg, customs manager, Toten transport
Enkelt forklart innebærer Digitoll at informasjon om varene, transporten og fører sendes Tolletaten FØR bilen ankommer grensen. Tolletaten benytter informasjonen til å vurdere behovet for fremlegging, kontroll, veiledning eller annen oppfølging. Dette gjør at Tolletatens oppfølging kan være målrettet og at grensepasseringen i de aller fleste tilfeller blir automatisert og effektiv.

Digitoll løsningen åpnet 9. november klokken 1200 og Toten transport var første bil som innpasserte Svinesund klokken 1639 samme dag. Den dagen kunne Toten transport kjøre forbi køen på Svinesund tollstasjon, vite at informasjonen var behandlet, få grønt lys og være ute av tollstasjonen på under et minutt.

  

Å ta i bruk Digitoll har mange fordeler for næringslivet:

 • Motvirke ulovlig innførsel og bidra til like konkurransevilkår​
 • Beskytte samfunnet mot trusler relatert til helse, miljø og terror​
 • Gi raskere fristilling av varer for fri omsetning​
 • Gi en raskere passering på grensen​
 • Bedre datagrunnlag, færre feil og mindre etterarbeid​
 • Plikter og ansvar blir tydeligere​
 • Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom Tolletaten og næringslivet​
 • Digital, kontinuerlig 24/7 tollbehandling

- Det er enkelt å komme i gang, og vi oppfordrer næringslivet til å ta i bruk løsningen før det blir et lovkrav. Da sparer alle tid på grensen, avslutter Vestein Vada, produkteier digital melde og opplysning.

 

Slik kommer du i gang med Digtioll

Fakta om Digitoll

Et konsept som gjør det mulig for aktørene å oppfylle de fire pliktene (fremlegging, melding og opplysning, forhåndsvarsling og deklarering) med digital informasjonsinnsending og behandling.​

Digitoll-konseptet er tredelt og basert på følgende sentrale forutsetninger:​

 • Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.​
 • Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.​
 • En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk
 • frigjøring for valgt prosedyre.​