Gå til innhold

Nye tollstedskoder i NCTS 9. mars 2023

I forbindelse med melde- og opplysningsplikten har tre nye tollstedskoder blitt lagt til i NCTS fra 9. mars 2023.

De nye tollstedskodene er:

  1. Langesund Simpl. Proc. GDO – NO362002
  2. Larvik Simpl. Proc. GDO – NO364002
  3. Moss Simpl. Proc. GDØ – NO371002

Langesund og Larvik er utelukkende ment å tilgjengeliggjøre elektronisk håndtering av melde- og opplysningsplikten. Disse er kun gitt rollene Transittering (grensepassering) og Bestemmelse. Ikke Avgang.

Moss har i tillegg også rolle Avgang, men kun i forenklet prosedyre. Det er heller ikke manuell ekspedisjon der.

Alle tre er benevnt Simpl. Proc. (forenklet prosedyre) og er ubemannet.