Gå til innhold

Oversikt over endrede rutiner i NCTS – nye koder fra 4/1-2021

Tolletaten ble omorganisert den 1. oktober 2020 og vårt arbeid med transitteringsoppfølging ble i den forbindelse sentralisert til Oslo ved transitteringsseksjonen.

Dette skjer etter omlegging

Håndteringen av etterlysninger og innkrevinger i NCTS, test av deklaranter/programvare og feilsøking, vil skje ved den sentrale enheten i Oslo. Dette gjelder også behandling av søknader om universalgaranti og autorisering som avsender/mottaker.

Fra 4. januar 2021 vil alle tollstedkoder i Norge bli endret. Dette vil det komme mer informasjon om senere.

Rutiner ved nødsprosedyre

  • Ved oppstart av nødprosedyre skal bilag 1 sendes transitteringsseksjonen første virkedag etter oppstart.
  • Ved mottak av nødprosedyre skal dokumentet, påført godsnummer, sendes transitteringsseksjonen sammen med eventuell merknadsjournal.

Bakgrunn for omorganiseringen

Tolletaten tilpasser seg en ny virkelighet med komplekse utfordringer, nye trusler og raske endringer i samfunnet.

Vi har behov for sterke og spesialiserte fagmiljøer som legger innsatsen der risikoen er størst. Organiseringen skal legge til rette for effektivisering av oppgaveløsningen, rask overgang til ny teknologi og videre utvikling. Den nye organiseringen forsterker Tolletatens rolle som samfunnsbeskytter.

Kontakt oss

Ta kontakt på dagens e-postadresser: Transitteringskontrollen.Oslo@toll.no alternativt tet.oslo@toll.no eller via etablerte regionale NCTS e-postadresser