Gå til innhold

Transitteringstollsted - Nord-Makedonia

Slik oppgir du riktig  transitteringstollsted ved innpassering til Nord-Makedonia.

I rubrikk 51 på transitteringsdeklarasjonen skal hovedansvarlig/deklarant oppgi navn og kode for de planlagte innpasseringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten (EU anses som en avtalepart).

Direktoratet har mottatt informasjon fra tollmyndighetene i Nord-Makedonia om at hovedansvarlige, som skal benytte «Corridor 10» via Makedonia til Hellas, må anvende transitteringstollstedet CI Tabanovce patnicki (MK002031) ved innpassering til MK.

Det vil si at ovennevnte nord-makedonske tollsted må registreres som transitteringstollsted i NCTS. Sendes forventet transitteringsmelding (IE050) til feil tollsted, vil transitteringstollstedet i Nord-Makedonia ikke kjenne til forsendelsen, og må utveksle meldinger i NCTS med avgangstollstedet før grensepassering kan registreres i systemet. Dette kan føre til forsinkelser for transportøren.