Gå til innhold

Endret oppbygning av løpenummer i TVINN

Fra 1.1.2020 må Tolletaten endre oppbygningen av løpenummer slik at TVINN kan håndtere den økende mengden tolldeklarasjoner.

Formatet på løpenummer har i dag oppbygningen YYYYNNNNNN, for eksempel 2019123456

Fra 01.01.2020 vil oppbygningen av løpenummeret endres til YYNNNNNNNN. Løpenummerserien starter altså i 2020 slik 2020000001. Fra 01.01.2021 starter løpenummerserien slik 2100000001.

Programvareleverandører må legge til rette i sin programvare slik at TVINN-deklaranter har programvare som er tilpasset endringen.