Gå til innhold

Nye datasett som Åpne data

Tolletaten tilbyr nå to nye datasett. Åpne data omhandler å gi næringsliv og sivilsamfunn tilgang til data som offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

De nye datasettene er:

Datasettene er laget i formatene XML og JSON. 

Til sammen tilbyr nå Tolletaten 22 datasett. Disse kan du finne på Tolletatens datasett.

I tillegg overfører vi datasettene til Felles Datakatalog som Digitaliseringsdirektoratet forvalter. Du kan se de her: Felles Datakatalog