Gå til innhold

Veien videre med ICS2 - Arbeidet med fase 3 for sjø, vei og jernbane har startet

Arbeidet med fase 3 av ICS2 (Import Control System 2), for forhåndsvarsling av varer fra 3. land til EU, Norge og Sveits, har startet. Denne fasen omfatter forsendelser og transport med skip, bil eller jernbane

Frist for forhåndsvarsel fase 3

  • Fase 3: Sjø-, vei- og jernbanetransport 

Trer i kraft 3. juni 2024. Da må Tolletaten være klar til å kunne ta imot og behandle forhåndsvarsel. 

Fra 3. juni kan sjøtransportører starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 4.desember 2024. 

Fra 4. desember kan House levelfilers( Speditører, handling agenter ol) starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. april 2025. 

Fra 1. april 2025 kan bil- og jernbanetransportører starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. september 2025. 

Forpliktelser for transportør

I fase 3 er det viktig at alle aktører som er involvert i transport av forsendelser fra tredjeland kjenner til sine forpliktelser. Det er transportøren som er ansvarlig for at forsendelser forhåndsvarsles, men andre aktører som agenter, speditører eller andre i forsendelseskjeden vil også kunne bli involvert.

Informasjon om utviklingsarbeidet, spesifikasjoner og veiledninger for ICS2 fase 3 finner dere her: Forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) - Tolletaten