Gå til innhold

Smartere måter å benytte Digitoll i Larvik

Den nye kioskløsningen (nettbrett inne i resepsjonen), betyr at alle virksomheter som er på Digitollpotensielt kan slippe manuell ekspedering i ekspedisjonen. 

Slik fungerer det: 

Den nye kioskløsningen vil tilby Larvik tollstasjon en enkel digital løsning som skal forenkle administrasjon av transporter, gi rask tilbakemelding og med dette tilby et alternativ til manuell ekspedering. Løsningen trenger kun registreringsnummer fra bruker. Når dette er tastet inn vil bruker enten få grønt eller rødt dirigeringssignal. Ved grønt signal er alt i orden og sjåføren kan kjøre videre, men ved rødt signal må brukeren stille seg i den dedikerte Digitoll-køen i ekspedisjonen for manuell ekspedering. 

Hvem kan bruke det og hvordan? 

Alle sjåfører fra en virksomhet som er registrert i Digitoll kan bruke løsningen. Hvis de ikke er registrert på Digitoll må virksomheten gjøre dette først. Se nettsidenToll.no for mer info om dette.  

Skal avlaste grensestedet 

Siden direktekjøring utfases vil den gjennomsnittlige behandlingstiden øke ved Larvik tollstasjon hvis ikke majoriteten av transportene har gått over til forhåndsinnsendt informasjon. Grensepasseringsløsningen skal være med å bidra til å ta ned behandlings- og stopptiden for både sjåfører og tollere. 

Hva er tilbakemeldingene på løsningen? 

Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på kioskløsningen. Tilbakemeldingene inkluderer at mye tid spares for sjåfører og ansatte. Gjennom observasjoner og målinger på tollstedet Hjortnes har det over tid vært indikasjoner på at sjåfører som får "grønt lys" i mange tilfeller sparer 15-20 minutter. Dette tallgrunnlaget er basert på at de fleste brukere av kioskløsning har brukt 1-3 minutter, mens de som manuelt ekspederes i noen tilfeller har måtte vente opp mot en 1 time. Det har også kommet tilbakemeldinger på at løsningen er intuitiv og enkel å bruke. 

Likevel har vi mottatttilbakemeldinger på at noen av brukerne av kioskløsningen ikke prioriteres i ekspedisjonen hvis de får rødt signal på nettbrettet. Dette er noe vi jobber med å utbedre, der Larvik er første sted hvor brukere av Digitoll har fått en helt egen prioritert kø.  

Tolletaten jobber med å utvide med kioskløsning på flere tollsteder, selv om eksakte datoer enda ikke er klare.