Gå til innhold

Endring i bindingstid for BKU

Fra 1. februar 2021 settes bindingstiden for bindende klassifiseringsuttalelser (BKUer) ned fra 6 til 3 år. 

Fra 1. februar 2021 settes bindingstiden for bindende klassifiseringsuttalelser (BKUer) ned fra 6 til 3 år. BKUer vil bli bindende for både myndighetene og innehaveren av BKUen. 

Endringene skjer i tollforskriften § 12-13-2 og § 12-13-10. Forslaget har vært på høring, se høringsnotat og høringsuttalelser her. Formålet med endringen er å øke kvaliteten på BKUene og dermed generelt på klassifisering av varer, og må ses i lys av at varene endres raskere enn tidligere. Regelverket vil også komme på linje med regelverket i EU.

Tolletaten har vurdert høringsuttalelsene og flertallet av instansene som uttalte seg var positive til forslaget. Konklusjonen på gjennomgangen av argumentene er at fordelene med økt kvalitet overstiger ulempene med økt antall saker og at forutberegneligheten for varer hvor det ikke skjer endringer på 6 år, blir redusert.

Endringen vil gjelde for BKUer som avgis fra og med 1. februar 2021. BKUer som er avgitt før 1. februar 2021 vil fortsatt være gyldig i 6 år.