Gå til innhold

Vi utvikler nytt datasett

Tolletaten er nå i ferd med å utvikle ett nytt datasett som omhandler varenummer/mengdeenhet.

Ftp-serveren holdes derfor åpen til datasettet er klart og må inntil videre benyttes for å få korrekt «annen enhet». Vi håper på å ha dette datasettet klart i løpet av første halvdel av februar.