Gå til innhold

Ny deklarasjonskategori i TVINN

Fra 1. august kan deklaranter som har tillatelse til samlefortolling i TVINN, ta i bruk ny deklarasjonskategori for samlefortollinger. Deklarasjonskategorien har kode SF og benyttes ved deklarering av samlefortollinger.

Deklareringen blir da slik:

  • Deklarasjonskategori: SF
  • Avsenderland: AA
  • Varenummer: 0000 0044

Det vil være en overgangsperiode hvor dagens deklarasjonsprosedyre for samlefortolling (avsenderland AA og varenummer 0000 0044) kan benyttes parallelt, etter 1. oktober vil TVINN kun godta ny deklarasjonsprosedyre. 

Feilmeldinger knyttet til funksjonaliteten er: 

  • 9712 Kategori SF kan ikke brukes på utførsler
  • 9713 Samlefortolling må ha avsenderland AA
  • 9714 Samlefortolling må angi varenummer 44
  • 9715 Varenummer 44 kan bare brukes ved samlefortolling
  • 9716 Avsenderland AA kan bare brukes ved samlefortolling

Segmentet til ny deklarasjonskategori SF er BGM 1225 og kode 42.