Gå til innhold

Transport og melding av VOEC-sendinger

Nå er rammer og vilkår for virksomheter som ønsker å transportere VOEC-sendinger til Norge og melde dette elektronisk til Tolletaten ferdig utarbeidet.

 

Tolletatens Vareførselsdivisjon har nå fått på plass rammer og vilkår for virksomheter som ønsker å transportere VOEC-sendinger til Norge og melde dette elektronisk. Tolletaten stiller krav som virksomheten må oppfylle for å overholde melde- og opplysningsplikten i vareførselsforskriften § 2-4-3. 

 De viktigste vilkårene er:

  • Godkjenning gjennom Maskinporten hos Digitaliseringsdirektoratet.
  • Virksomheten må ha tollagerbevilling (A) eller ha en avtale med en tollagerholder.
  • Virksomheten må ha TVINN-tillatelse eller ha en avtale med en innehaver av en TVINN-tillatelse.

Mer informasjon om VOEC-ordningen finner dere her på våre sider og her på Skatteetatens sider.

Utdypende informasjon om rammer og vilkår med lenke til søknadsskjema finner dere her.