Gå til innhold

TVINN tilrettelegger for testing av nye prosedyrekoder og transaksjonstyper

Her er informasjon om endringer i TVINN som dere trenger for å utvikle og teste i deres programvare.

Testing kan gjøres fra om med 17. oktober i TVINN deklarant. Programleverandører som ønsker å teste, må sende epost til pb_produkteiertvinn@toll.no. Vi trenger informasjon om Nodi.nr. til bruk i testen.

Nye prosedyrekoder

Innførsel:

 • Innførsel: opprinnelsesland må oppgis for alle kategorier unntatt FO.
 • Endring i feilmelding 9618 – ekspedisjonstype 6 og 7 tillater avvikende TL/RT- sats.
 • Endring i feilmelding 9412 og 9652 (tidligere 64, 65, 66 eller 49) tillater avvikende beregningsgrunnlag for MVA for ekspedisjonstype 4 og 6
 • Ikke er et generelt krav om MVA / tollavgifter / særavgifter / restriksjoner ved ekspedisjonstype 6 og 7. Vil komme endringer ekspedisjonstype 7 og restriksjoner knyttet til dyr og animalske næringsmidler fra 3.land.
 • VOEC deklarasjon må prosedyrekode 4000
 • Oppgjør av midlertidig innførsel (EN) skal ha prosedyrekode 4000
 • (Ny) Feilmelding 9156 – Beregningsgrunnlag skal ikke oppgis, kontrolleres opp mot ekspedisjonstype
 • Midlertidig innførsel ekspedisjonstype 5, dersom depositumsbeløp er angitt for en deklarasjon og betalerkoden er K, blir tekst i rubrikk 48 på deklarasjon «depositum»

Utførsel

Nye transaksjonstyper:

 • Utførsel: opprinnelsesland er aldri påkrevet, men kan oppgis ved alle kategorier.
 • Feilmelding 9432 endres, prosedyrekoder 0100 og 0170 krever NO som bestemmelsesland
 • Ny feilmelding 9431, prosedyrekode 8000 må bestemmelsesland være NO eller (SJ)
 • Endring i feilmelding 9433, avsenderland skal ikke angis
 • Feilmelding 9466 utgår
 • Fakturabeløp må angis ved bruk av samtlige transaksjonstyper