Gå til innhold

Utvidelse av overgangsordning for innføring av bevillingsplikt av tobakksvarer

Helsedirektoratet bekrefter at overgangsordningen for innføring av bevillingsplikt er offisielt utvidet til 15. juni.

Det fremgår nå av forskrift registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv. at innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon uten bevilling er tillatt frem til 15. juni 2021. Se Lovdata

Se også nærmere beskrivelse av ordningen i denne artikkelen tidligere publisert her på toll.no