Gå til innhold

Svenske tollsteder klare for å håndtere Digitoll

Digitoll produksjonssettes på tollstedene Eda, Idre og Storlien 5. januar 2024. For de ansatte på Tärnäby grensested gjenstår det et siste kurs, som holdes i slutten av januar, før Digitoll kan produksjonssettes. Fra februar 2024 er Digitoll tilgjengelig ved alle svenske grensesteder, som utfører oppgaver på vegne av norsk toll. 

 

Ett steg nærmere målet 

Med dette er nok en milepæl nådd, og vi er et steg nærmere en digital tollbehandling for alle transportmåter. Dette skal skje innen 1. april 2025, når direktekjøringsordningen avvikles og digital melde og opplysning blir obligatorisk for alle transportmåter inn til Norge. 

Se her for mer informasjon om Digitoll