Gå til innhold

NCTS fase 5 – Tilbakemeldinger fra programvareleverandører for NCTS - påminnelse

Alle programvareleverandørene vi kjenner til i det norske markedet skal ha mottatt informasjon fra Tolletaten om NCTS fase 5 digitalt via Altinn i løpet av januar 2021.

I informasjonen om NCTS fase 5 som er publisert på toll.no, samt utsendt til den enkelte programvareleverandør ber vi om bekreftelse på mottatt informasjon samt aktuelle kontaktpersoner/kontaktpunkt for det videre fase 5 arbeidet. Frist for tilbakemelding ble satt til 15.02.2021.

Per dags dato mangler vi fortsatt tilbakemelding fra mange av dere og ber om at dere tar kontakt og oppgir kontaktpersoner / kontaktpunkter snarest.

Tilbakemelding sendes vår nyopprettede epost for support NCTS fase 5: ncts-f5-support@toll.no

Les mer om fase 5 her.