Gå til innhold

Søknad om bistand fra tollmyndighetene ved mistanke om brudd på immaterielle rettigheter

Tolletaten kan holde tilbake mistenkte piratkopier av blant annet et varemerke, design eller patent. Hvis du som eier slike rettigheter mistenker at de er krenket, kan du sende en søknad til Tolletaten via Altinn om bistand. 

Ny søknad om bistand

Den 1. juli 2021 ble vareførselsloven kapittel 10 om immaterielle rettigheter endret. Etter disse endringene er det mulig å søke om bistand fra tollmyndighetene i Altinn. 

Du finner søknadsskjemaet her

Endring/søknad om utvidelse av liste over immaterialrettigheter for inneværende søknad

Du kan:

  • legge til og endre opplysninger i søknaden.
  • legge til flere immaterielle rettigheter.
  • forlenge eksisterende vedtak innen 30 virkedager før utløp av inneværende bistandsperiode.
  • lage et nytt skjema basert på tidligere innsendinger. Se beskrivelse her.

En søknad godkjennes for tolv måneder av gangen. Søknader som er sendt inn før 1. juli 2021 finner du ikke i arkivet, og du må velge skjemaalternativet «ny søknad» første gang. Søknader som er sendt inn via gammel ordning vil gjelde til utløp og du trenger ikke foreta deg noe knyttet til disse. 

Søknad etter mottatt varsel om tilbakehold

Dersom du mottar et varsel om tilbakeholdte varer fra Tolletaten uten at du har søkt om bistand, kan du fylle ut en forenklet søknad. Du må søke innen fire virkedager fra varselet ble gitt.

Pålogging

Har du norsk person- eller D-nummer, logger du deg inn i Altinn med elektronisk identifikasjon, for eksempel BankID, MinID etc.

NB! Vi anbefaler at du logger inn i Altinn som «regnskapsmedarbeider». Da lagrer du søknaden i firmaets arkiv. Hvis du bruker din personlige bruker, vil ingen andre enn deg kunne se søknaden i arkivet.

Dersom du ikke har norsk person- eller D-nummer, velg: gå videre til flere innloggingsmetoder innlogging uten fødselsnummer/D-nummer lag ny bruker. Her velger du selv brukernavn og passord. Du finner utfyllende veiledning her