Gå til innhold

Informasjon om endringer i TVINN etter 1. oktober

Tolletaten omorganiseres 1. oktober og i den forbindelse vil alle ekspedisjonsenhetene næringslivet sender deklarasjoner mot få nye navn og nummer. Antall karakterer i ekspedisjonsenheten forblir det samme, 6 siffer.

For programvareleverandører betyr det at programvarer som har grensesnitt mot TVINN må laste ned nye gyldige ekspedisjonsenheter. I perioden august til og med oktober vil dere få informasjon om dette.

For deklaranter betyr det at det blir nye ekspedisjonsenheter dere skal deklarere mot. I perioden august til og med oktober vil dere få nærmere informasjon om dette.

Tollstedkoder i NCTS vil endres på et senere tidspunkt og mer informasjon om dette kommer.

Dersom endringene ikke utføres vil deklarasjoner bli avvist fra inputkontrollen i TVINN etter 1. oktober.