Gå til innhold

Opplysninger ved elektronisk levering av melding om ankomst - digital MO

Tolletaten har fastsatt endringer i vareførselsforskriften som gjelder melde- og opplysningsplikten for transport med luftfartøy, motorvogn og tog.

Det er gjort endringer i vareførselsforskriften § 2-3-4 som nå gjelder opplysninger ved melding om ankomst med andre transportmidler enn fartøy. Det er også gitt et nytt vedlegg 5 til forskriften om hvilke opplysninger som kreves ved elektronisk melding om ankomst.

Endringene ble fastsatt og kunngjort 18. januar 2023 med ikrafttredelse samme dag.

Kunngjort endringsforskrift finnes her