Gå til innhold

Tolletaten jobber med nytt hovedløp for næringslivet

Tolletatens virksomhetsstrategi skal bidra til å digitalisere og forenkle informasjonsutvekslingen med næringslivet når varer krysser grensen. Dette arbeidet vil ha høy prioritet fremover. Gjennom dette arbeidet utvikles et nytt hovedløp for næringslivet.

Dette innebærer digital dialog og tidlig informasjonsinnhenting for mer effektiv samhandling før, under og etter grensepassering. Tidlig informasjonsavgivelse om varene gjør det mulig for Tolletaten å gjøre en risikovurdering og velge ut til kontroll før varene krysser grensen. Det vil også bidra til raskere og smidigere prosedyrer for grensekryssing. 

Hvorfor jobber vi med dette?

Tolletaten har som mål å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Det skal være enkelt og effektivt å følge regelverket, samtidig som at vi gjennomfører kontroll av de aktørene som ikke etterlever. Tolletaten jobber for å legge til rette for korrekt registrering av varestrømmene, i tillegg til å ivareta smidig grensepassering med fristilling av varer på grensen som hovedregel. 

Hva er effektene og hvem berøres av arbeidet?

Effektene av arbeidet med et nytt hovedløp vil være merkbar for næringslivsaktører. Dette i form av redusert tidsbruk ved og etter grensepassering, fordi varene kan fristilles ved grensepasseringen. Nytt hovedløp vil også gi aktører som etterlever regelverket og som inngir informasjonen tidlig, et konkurransefortrinn siden varene blir frigitt raskt. For Tolletaten vil endringene innebære en ressurseffektivisering og bedre vareførselskontroll.

En tett og god dialog med næringslivet er helt sentralt for Tolletaten i dette arbeidet. Vi kommer derfor til å ta ulike initiativ til samarbeid i tiden fremover.

Tolletaten har etablert et eget prosjekt som skal være ansvarlig for samhandling med næringslivet fremover, og som skal sørge for god dialog og involvering. Ved spørsmål og innspill om det nye hovedløpet for næringslivet, ta kontakt på: brukerdialog@toll.no