Gå til innhold

Designendringer i tolltariffen fra 14. april

Posisjonene vises mer komprimert enn tidligere og strekinnrykk er tilbake. 

Vi har gjort noen visuelle endringer i Tolltariffen. Nedenfor er et eksempel på det nye utseendet. Her ser du posisjon 21.06 før alle nivåer er åpnet:

Slik ser posisjonen ut når alle nivåer er åpnet:

Forklaring på ny funksjon

I den nye utgaven er hele varenummerlinjen klikkbar. Herfra kommer du til siden hvor du finner fanene Import, Eksport og Generelt (dette er informasjon som tidligere lå under Oppslag på varenummer).

Jordklode-ikonet henviser til varenummer som er omfattet av en frihandelsavtale og / eller GSP-systemet.

Binders-ikonet viser at det finnes ytterligere informasjon på varenummeret, herunder definisjoner, tollkvoter og tollnedsettelser.

Tolltariffens åpne data

Vi jobber nå med å lage maskinell-lesbar data. Dette innebærer at du kan hente tolltariff-struktur fra en ny plattform og bruke dette i ditt eget programvaresystem. I første omgang så lager vi struktur på avsnitt, kapitler, posisjoner og varenumre. I tillegg innlemmes ordinær tollsats, mengdeenhet og satsenhet. Har dere behov for noe ytterligere, kontakt oss på nettmester@toll.no  og bruk «Tolltariffen Åpne Data» i emnefeltet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.

Les mer her: