Gå til innhold

Oppstart av forhåndsvarsel  - ICS2 fase 3

Mandag 3. juni rulles tredje og siste fase av implementeringen av ICS2 ut. 

Utrullingen er delt inn i tre etapper: 1. transportører sjø (masternivå),  2. house filers sjø (fra 4. desember) og 3. transportører vei og bane (fra 1. april 2025). Dette innebærer at økonomiske aktører som frakter varer på vei, tog eller med båt også må forhåndsvarsle deres forsendelser av varer til Sikkerhetssonen. Tidligere utrullinger av ICS2 har bare berørt flyfrakt og post. 

EU, Liechtenstein, Sveits og Norge 

ICS2 er EUs felles importkontrollsystem der Norge og Sveits også deltar. Alle forsendelser av varer fra såkalte tredjeland inn til Sikkerhetssonen skal forhåndsvarsles slik at tollmyndighetene kan utføre risikovurderinger av forsendelsene. Sikkerhetssonen består av EU, Liechtenstein, Sveits og Norge.  

Beskytter mot farlig gods 

Formålet med ICS2 er å beskytte landene i sikkerhetssonen mot innførsel av farlig gods samt å leve opp til økte sikkerhetskrav i verdenshandelen. 

Norske næringslivsaktører som ikke er klare for oppstart av forhåndsvarsler i ICS2, må søke Tolletaten om å få innvilget en overgangsperiode. Frist en for dette var 21. mai 2024. Les her for mer informasjon om overgangsperioden

De som leverer forhåndsvarsling i NCTS i dag, kan fortsette med det inntil man er klare til å sende dette i ICS2.