Gå til innhold

Nå er åpne data fra Tolletaten tilgjengelig - TVINN og Tolltariffen er først ute

Åpne data handler om å gi næringsliv og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner. 

Vi har per i dag 15 datasett tilgjengelig - du kan se oversikten her. Disse kan man også finne hos Felles Datakatalog.

Formatene vi benytter på datasettene er XML og JSON. De oppdateres periodisk og datasettene verifiseres daglig for nye oppdateringer. Datastruktur-versjonen det omhandler er angitt i tilleggsinformasjon.

Til høsten vil TVINN-datasettene utvides med datasett for feilmeldinger i TVINN, gyldige ekspedisjonsenheter i TVINN og typetilfeller til bruk ved elektronisk omberegning.

Lisensen som er benyttet på våre datasett er CC BY 4.0.

I vedlegget finner du ett eksempel på bruk av CKAN API. Dette er et teknisk eksempel på bruk av CKAN API for å hente ut en ressurs fra et datasett, i dette tilfellet for valutakurs.