Gå til innhold

Ukraina tiltrer Transitterings- og SAD-konvensjonen 1. oktober 2022

Ukraina er formelt invitert til å bli ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen. De deponerte sine tiltredelsesdokumenter til konvensjonene i slutten av august, og blir ny avtalepart til nevnte konvensjoner fra 1. oktober 2022.

Dette innebærer at norske operatører vil kunne starte opp og motta transitteringer i NCTS til/fra ethvert tollsted i Ukraina fra ovennevnte dato, forutsatt at nødvendige justeringer av garantien er gjort. Transportører, som tidligere har benyttet TIR-prosedyren til/fra Ukraina, kan fra 1. oktober 2022 benytte den Felles transitteringsprosedyren (NCTS).