Gå til innhold

Endring i TVINN angående endringsmelding (tidligere kalt omberegning)

Fra 1.1.2024 vil merverdiavgift (mva) også bli med på samlefortollingsdeklarasjonene som ønskes endret ved innlevering av en endringsmelding (tidligere kalt omberegning), når det gjelder tilbakebetaling i forbindelse med uavhentede varesendinger. 

Det vil derfor ikke lenger være nødvendig å sende særskilt søknad om tilbakebetaling av merverdiavgift til Skatteetaten. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder kun endringsmeldinger som sendes inn til Tolletaten som omhandler samlefortollinger.