Gå til innhold

Påminnelse om å sjekke rutiner for post i Altinn

Får du ikke varsler eller vedtak som Tolletaten sender? Da bør du kontrollere brukerrollene som gir deg tilgang til meldingsboksen i Altinn. Det kan være at du ikke har fått tildelt riktig brukerrolle i Altinn.

Den 6. desember 2018 tok Tolletaten i bruk eFormidling som formidlingskanal til brukerne våre, i likhet med mange andre kommunale og statlige virksomheter. Det betyr i praksis av statlige virksomheter som bruker eFormidling vil motta melding direkte inn i sitt sak/arkivsystem eller til virksomhetens innboks i Altinn. Din virksomhet vil kunne motta post fra Tolletaten i den kanalen dere har valgt for elektronisk mottak. Vi viser til tidligere publiserte nyhet om dette.

Det ble fra 1. januar 2018 påkrevd at alle virksomheter i Enhetsregisteret skal ha registrert varslingsadresse for digital kommunikasjon med det offentlige. Dette kan være én eller flere registrerte epostadresser eller mobilnummer. Allerede registrert varslingsadresse kan oppdateres via profil i Altinn. Se informasjon om dette på Altinn

Som regel er det daglig leder i bedriften som har rollen «Post/Arkiv» i Altinn, men det er en fordel at flere i bedriften har tilgang til denne rollen og dermed også kan motta varsler om brev som kommer fra Tolletaten. Det viktigste for alle virksomheter er at minst én bruker har «Post/Arkiv» rollen og har lagt inn sin kontaktadresse.

Gå inn på Altinn og sjekk hvilke skjema og tjenester du har rettighet til i det foretaket du representerer. Om du i oversikten ikke har «Post/Arkiv» rollen, vil du heller ikke kunne se meldinger i meldingsboksen og du vil ikke få meldinger om e-post fra Altinn. Når du er tildelt rollen «Post/Arkiv» vil du under kontaktinformasjon kunne legge inn ny informasjon og velge hvor du ønsker å bli varslet når det kommer nye beskjeder til foretakets innboks.

For å kunne tildele rollen til en annen i foretaket, må daglig leder først tildele seg selv korrekt rolle, før vedkommende kan tildele andre samme rollen.  Med andre ord må den som ligger inne som daglig leder og har rollen «Tilgangsstyring» også ha rollen «Post/Arkiv» for at rollen skal kunne fordeles til en eller flere medarbeidere i bedriften.

Vi ber om at alle virksomheter etablerer og opprettholder gode rutiner for å følge opp henvendelsene man mottar via eFormidling og i Altinn.

Virksomheter i enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot eFormidling. 

Les mer eForvaltningsforskriften.

På Difi sine sider finner du spørsmål og svar om eFormidling

Slik sender virksomheter post til Tolletaten via eFormidling

Hvis virksomheten din har lagt til rette for eFormidling, kan dere bruke Tolletatens integrasjonspunkt: 880455702.