Gå til innhold

Import av bil og andre kjøretøy

Hvis du importerer et kjøretøy som privatperson, skal du først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten før du betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen.

1. Før innførsel

Du må undersøke med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for registrering i Norge. Du bør videre undersøke med myndighetene i landet du kjøper kjøretøyet om:

  • det er eksportrestriksjoner og behov for eksportklarering
  • bilen har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift

Dette er en sak mellom kjøper og selger, og norske tollmyndigheter har ingenting med dette å gjøre.

2. Ankomst norsk grense

Du må benytte betjent grenseovergang og melde deg på rød sone. Se oversikt over tollsteder

Du kan bruke gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) i inntil 30 dager etter at kjøretøyet er fortollet. Forutsetningen for dette er at kjøretøyet er forsikret og er i forsvarlig teknisk stand, samt at vognkort og tolldokumenter til enhver tid kan fremlegges ved kontroll. 

Dersom kjøretøyet ikke er forsikret ved grensepassering, må du tegne en særskilt Grenseforsikring hos Tolletaten. Bilfører/-eier kan ellers holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå ved bruk av uforsikret kjøretøy.
Les mer på nettsiden til Trafikkforsikringsforeningen.

Dersom tekniske eller formelle krav ikke er oppfylt, kan kjøretøyet bare brukes i Norge dersom Statens Vegvesen har utstedt gyldige prøveskilt.

Tre valg for fortolling

Du har tre muligheter for fortolling:

a) Fortolle bilen på stedet.

Merk at du bare får fortollet kjøretøyet på landeveis grenseoverganger. Hvis du ankommer med ferge, må du velge alternativ b eller c. Her er det et unntak; Oslo, tollkontor Utstikker II, som har åpningstid fra 11 til 13 på hverdager. 

b) Fortolle på et annet tollsted innen en gitt frist (transittering)

For å kunne fortsette inn i landet uten å fortolle kjøretøyet, må du kjøre under en transitteringsprosedyre. Du har da et transitteringsdokument  som angir hvor du skal fortolle kjøretøyet (bestemmelsestollstedet), og hva som er fristen for å møte opp der. Dersom du ikke har fått et transitteringsdokument fra tollmyndighetene i landet du reiste fra, vil Tolletaten på grenseovergangen utstede dette når du stopper på rød sone.

Du må fortolle kjøretøyet på bestemmelsestollstedet innen fastsatt frist angitt på transitteringsdokumentet (sjekk åpningstidene for bestemmelsestollstedet, slik at du rekker fristen). Dersom du ikke overholder fristen, kan Tolletaten ilegge overtredelsesgebyr.

c) Bruke en profesjonell aktør (en speditør) til å fortolle bilen for deg

Du kan bruke en speditør til å fortolle kjøretøyet for deg. Dette kan være aktuelt når du kommer til Norge med ferge. Ta kontakt med fergeselskapet for informasjon om priser og hvordan du skal forholde deg.

3. Fortolling av kjøretøyet

Som forklart over, fortoller du kjøretøyet hos Tolletaten ved ankomst grensen eller på et annet tollsted innen en gitt tidsfrist. Fortolling av kjøretøyet betyr at du betaler importavgifter. Du må betale 25 % merverdiavgift av kjøretøyets verdi og av frakt- og forsikringskostnader med å få bilen til Norge, pluss avgift for klimagass for kjøretøyet.

Har du fraktet bilen på egne hjul fra Sverige, Danmark eller Tyskland, kan du bruke faste sjablongsatser for fraktkostnadene. Les mer om sjablongsatsene

Du trenger følgende dokumenter:

  • transitteringsdokumentet
  • faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen, samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring for frakten)
  • originalt utenlandsk registreringsdokument eventuelt Samsvarssertifikat (COC) .

Mer om beregning av merverdiavgiften

Har du nettopp kjøpt kjøretøyet vil tollverdien settes lik innkjøpsprisen + fraktkostnader + forsikringskostnader. Hvis du har eid bilen en stund i utlandet, bør du innhente en takst- / verdivurdering fra merkeforhandler i det landet bilen er registrert, slik at merverdiavgiften kan regnes ut fra denne verdien og av frakt- og forsikringskostnader med å få bilen til Norge.

Ved fortollingen får du et registreringskort som heter Melding til avgiftsberegning og registrering (blankett NA-0221). Dette dokumentet må du senere ha med deg til Statens vegvesen.

4. Skatteetatens ansvar

Fra 1. 1. 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for bilavgiftene. Se mer informasjon:

Ta kontakt med skatteetaten dersom du trenger hjelp til å regne ut engangsavgiften

Les mer om bilavgiftene på skatteetaten.no

5. Statens vegvesens ansvar

Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge.

6. Tolletatens regelverk