Gå til innhold

Etterdeklarering av varer for private

Har du innført eller mottatt varer som skulle vært deklarert for Tolletaten, må du sende en søknad om å få etterdeklarere disse varene. Dette gjelder også dersom du skal selge en vare i Norge, som skulle vært deklarert på import tidspunktet.

Eksempler på varer kan være klokker, klær, mobiltelefoner, smykker, biler eller båter med mer.

Søknaden sendes inn via kontaktskjema og merkes «Søknad om etterdeklarering for private».

Før du sender søknad må det fremskaffes kvittering på kjøpet, eller annen dokumentasjon som bekrefter hva som har blitt innført til Norge og hvilken verdi varene har. Det må også fremkomme på dokumentasjonen at du er rettmessig eier. Dokumentasjonen må vedlegges søknaden.

Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Hvem er du?
  • Hva er varen?
  • Hvilken verdi har varen?
  • Hvorfor ble ikke varen deklarert ved import?
  • Når ble varen importert?
  • Hvis ikke du importere varen, hvem gjorde det da?

Etter endt saksbehandling vil du få et vedtak med informasjon om hvor du skal møte opp for å fortolle varen og eventuelt hvilke tilleggsavgifter/gebyrer du må betale for brudd på deklareringsplikten.