Gå til innhold

Tolletatens tjeneste for åpne data er tilgjengelig for nedlastning

Åpne data handler om å gi næringsliv og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten har en datatjeneste innen åpne datasett som tilbys i API’er (Application Programming Interface). Disse støtter både enkeltoppslag og nedlasting av komplette datasett. Tjenesten er gratis og tilgjengelig for alle. 

Eksempler på datasett som Tolletaten har produsert er:

  • Tolltariffstruktur. Kilde: Tolltariffen
  • Valutakurs. Kilde: TVINN
  • Oversikt over gyldige land i TVINN. Kilde: TVINN
  • Oversikt over restriksjoner på utførselsdeklarasjoner. Kilde: TVINN

Formater

Vi deler dataene i formatene XML og JSON. Vi oppdaterer periodisk og verifiserer datasettene daglig for nye oppdateringer. 

Publisering

Tolletaten har en egen CKAN-installasjon der vi fortløpende publiserer våre ferdigstilte datasett. 

I tillegg så overføres referansene til datasettene til Felles Datakatalog som Digitaliseringsdirektoratet forvalter.

Lisenser

Datasettene har lisens CC BY 4.0

Sertifiseringer

  • Valutakurs: ISO 4217
  • Landkoder: ISO 3166

Fremtidige datasett

Tolletaten planlegger å utvide med flere datasett. Vi er derfor interessert i tilbakemelding om publiserte datasett og andre datasett som det kan være behov for.